Örökségünk - Emlékképek Laci Bácsiról

 

Emlékképek Laci Bácsiról


Laci bácsi az Ultra Supra
Veteranissimus Lovagissimus
A Dunaújvárosi Főiskola történetének vezéralakja Dr. Molnár László, akit diákjai őszinte szeretetük kifejezéséül egyszerűen csak Laci bácsinak szólítottak. E név fogalommá vált a főiskolán és csak őt, csakis egyedül őt jelenthette.

Laci bácsi a dunaújvárosi felsőoktatás bölcsőjénél érkezett a városba a Miskolci Egyetemről 1964-ben. Egyetemi oktatói évei alatt a műszaki mechanika oktatása mellett ellátta a rektori titkári teendőket. Magával hozta városunkba az oktatási és vezetői tapasztalatai mellett a diákhagyományokat. Selmec - Sopron - Miskolc-i öröklődő diákszellemiség, tanár-diák viszony újabb láncszemeként általa követelte a sorban helyét Dunaújváros. A mechanikai tudományok művelője, a Mechanika - Fémszerkezeti Tanszék vezetője, aki oktatási tevékenysége során az ismeretek igényes átadását tartotta szem előtt. Vizsgáztatási elve, hogy a diák készült, ezért a tudást ellenőrizte és nem a "nemtudást" kereste. Minden rezdülésében a diákság érdekeinek ügyvivője, a diákság barátja.

A főiskola alapító igazgatója. 1969-ben alakult meg a jogelőd intézmény a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó-és Fémipari Főiskolai Kar a későbbi Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kar, melynek igazgatója nyugdíjba vonulásáig, 1985-ig.

Nyugdíjas évei alatt is a főiskoláért és a diákságért tevékenykedett. Ebben a tevékenységében utolérhetetlen a diákhagyományok átadásában való szerepe. Sokkal szegényebb lett volna a főiskolai élet, ha nem hallgathatják elsőseink azokat a fakultatív előadásokat, melyeket a műszaki felsőoktatás történetéről, a Selmeci diákhagyományokról tartott.
Számos kitüntetés birtokosa, de számára legfontosabb volt diákjai kitüntető figyelme és szeretete. Nélküle nem volt elképzelhető diákrendezvény. Ha a sors úgy hozta, hogy a hivatali kötelesség távolra szólította, akkor egy kedves távirat reprezentálta jelenlétét.

A közelmúltban saját kupa-gyűjteményéből (mely egyedülállóan teljes a főiskolai kupákból) mindnyájunk számára szemet gyönyörködtető kupatablók készültek. Laci bácsi készült a főiskola önállóságának elnyerésére, emlékiratainak rendezésére és kiadására, melyet 1999. év tavaszán bekövetkezett halála akadályozott meg. A dunaújvárosi diákság nagy barátját, szeretett tanárát vesztette el.

Őrizzük tovább öreg barátunk emlékét, hogy a felnövekvő korosztályra is hasson szellemisége.